Uutiset

Tutustu: SugarCRM ja IBM Marketing Cloud

2015

Tutustu SugarCRM:n kirjoitukseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin, joiden avulla IBM siirsi myyntinsä ja markkinointinsa uudelle tasolle SugarCRM:n avulla.

PCMag: SugarCRM vuoden 2015 CRM-valinta

2015

Laajaan käyttäjäkokemusmittaukseen perustuvan tutkimuksen perusteella PC Mag Business Choice awards -voittajaksi parhaan CRM:n kategoriassa selviytyi SugarCRM. Muun muassa kysyttäessä käyttäjiltä, olisivatko he valmiita suosittelemaan käyttämäänsä järjestelmää muille, SugarCRM saavutti selkeän kaulan muihin järjestelmiin nähden.

Mobiilikokemus äärimmäisen tärkeä CRM-kentällä

2015

SugarCRM:n toimitusjohtaja Larry Augustin muistuttaa CXM-julkaisun haastattelussa asiakkuuksien muuttuvasta, monikanavaisesta ja mobiilista luonteesta. Myös asiakkuudenhallinnan on näin ollen ulotettava mekanisminsa laajemmalle kuin koskaan. SugarCRM ja erityisesti sen mobiilikäyttö luovat markkinoiden parhaan mahdollisuuden vastata monipuoliseen kysyntään. Lue koko haastattelu täältä.

Vinkkejä asiakkuuksien kanssa työskentelyyn

2015

SugarCRM ja OOSIS oy tarjoavat seuraavanlaisia vinkkejä asiakkuuksien kanssa työskentelyyn:

1. Kartoita asiakkuuden eri vaiheet

Data-analyysia SugarCRM:n avulla

2015

SugarCRM taipuu myös tähän. Kysy OOSIS oy:ltä toteutusmahdollisuuksia juuri Teille.

Lisää myyntiä markkinoinnista

2015

Markkinoinnin ja myynnin saumaton yhteistyö on jokaisen asiakastyötä tekevän yrityksen tavoite, mutta toisinaan niitä on vaikeahkoa saattaa yhteen. Markkinoinnilta odotetaan volyymeja, paljon liidejä, ja myynti taas toivoo kyseisten myyntimahdollisuuksien olevan laadukkaita. Jos tuloksia ei synny, myynnin on helppo todeta liidien olleen liian vaatimattomia tai laadultaan huonoja. Siksi on parempi käyttää SugarCRM:ää sillan luomiseksi myynnin ja markkinoinnin välille.

Modernin CRM:n ominaisuudet

2015

Forresterin markkinatutkimus listaa kuusi askelmaa asiakkuudenhallinnan modernistamiseksi.

1. Yhdistä asiakkuudenhallinnan strategiasi asiakaskokemusstrategian kanssa

2. CRM:n käytön lopullisten tavoitteiden tulee liittyä tulovirran kasvattamiseen

3. Hyödynnä CRM:ää asiakkuuden koko elinkaaren kaikissa vaiheissa

4. Käytä asiakkuudenhallintaa syvälliseen asiakaskohtaiseen personointiin

SugarCRM välttää tehokkaimmin piilokulut

2015

Järkevä kuluttaja arvioi kaikki tärkeät ostoksensa pitkän aikavälin potentiaalisten tilanteiden valossa. Samoin on hyvä toimia myös CRM-hankinnan yhteydessä - vaikka mielessä kaupantekohetkellä onkin sopimukseen kirjattu hinta, tarve toistaiseksi piilossa pysytteleville lisähankinnoille saattaa olla yllättävänkin akuutti.

Muokattavuus on sijoitus tulevaisuuteen

2015

Toisinaan tulevaisuuden muutokset tulevat yllättäen, ja asiakkuudenhallintajärjestelmään liittyvät käytännöt voivat vaihtua suurestikin, ja täysin käyttäjistä riippumattomista syistä. Esimerkiksi terveydenhuoltosektorilla potilastietoihin liittyvää lainsäädäntöä saatetaan muuttaa, jolloin mahdollisesti pilvipalvelun kautta toimiva SaaS-pohjainen CRM-ratkaisu tulee vaihtaa tai muokata paikalliseen on-site-järjestelmään.

Lisäosia SugarCRM:ään myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi

2015

Sugarin etulyöntiasema muihin asiakkuudenhallintajärjestelmiin nähden perustuu suurilta osin sen kustomoitavuuteen. Muokkausmahdollisuuksia ei ole rajattu suljetumpien järjestelmien tavoin, ja asiakkuudenhallinta saadaan taipumaan aina yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Toisinaan kuitenkin paras ratkaisu on järjestelmään alkuperäisesti kuulumattoman lisäosan, add-onin, käyttöönotto.

CRM ja tietoturva

2015

Pilvipalveluissa toimivat Software as a service -tyyppiset ohjelmistot luovat asiakkuudenhallintaan reaaliaikaista joustavuutta ja tehokkuutta. Itse järjestelmän ylläpidon hoitaa palveluntarjoaja, mikä vapauttaa merkittävän määrän resursseja ja auttaa käyttäjiä keskittymään olennaiseen, itse asiakkuudenhallintaan.

Mobiilisovelluksella paljon annettavaa asiakkuudenhallinnalle

2015

Tänä päivänä liikkuvassa asiakastyössä reaaliaikainen mobiilikäytettävyys on yksi laadukkaan asiakkuudenhallinnan oleellisimpia ominaisuuksia. Siksi olemmekin erityisen ylpeitä helppokäyttöisestä, selkeästä ja luotettavasta SugarCRM-mobiiliaplikaatiosta, joka sisältyy SugarCRM-lisenssiin.

CRM:n käyttöönotto -aamiaisseminaari 28.10.2015

2015

CRM-järjestelmä on työkalu asiakasstrategian toteuttamisessa. Nykyaikaisen CRM:n avulla yritys parantaa mm. asiakastyytyväisyyttä ja kasvattaa myyntiä. Olet lämpimästi tervetullut CRM-aiheiseen aamiaistilaisuuteemme kuulemaan CRM:n onnistuneesta käyttöönotosta.

CRM:n käyttöönotto -aamiaisseminaari 28.10. 2015 - Tervetuloa!

2015

Vielä muutama paikka jäljellä syksyn hienoimmassa CRM-tilaisuudessa!

SugarCRM jatkaa kasvuaan

2015

SugarCRM on juuri ilmoittanut saaneensa päätökseen menestyksekkään vahvaan yritysmyyntiin perustuvan vuoden 2015 toisen kvartaalinsa. Kaikkiaan Sugar saavutti 25 prosenttia kasvua edelliseen vuoteensa nähden. Kasvu perustui Sugarin lisääntyneeseen kysyntään suurten yritysten keskuudessa maailmanlaajuisesti, uusimman version (7.6) lanseeraukseen, Infosys-kumppanuuden julkistamiseen sekä onnistuneeseen SugarCon-konferenssiin.