SugarCRM

Onpa yrityksen asiakas toinen yritys tai kuluttaja, SugarCRM tarjoaa työkalut asiakassuhteen rakentamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen. SugarCRM voi toimia pelkistetysti asiakastietokantana tai sen edistyneiden ominaisuuksien avulla kaikki markkinointi- ja myyntiprosessit voidaan automatisoida yrityksen tarpeiden mukaan.

SugarCRM on suunniteltu tukemaan yrityksen asiakaskeskeistä prosessia alusta alkaen. Asiakkuuden eri vaiheita liideistä asiakkaiksi tuetaan erinomaisilla markkinoinnin ja myynnin työkaluilla ja mahdollisuudella jakaa tietoa järjestelmän käyttäjien kesken asiakkuuden tilaan vaikuttavista tapahtumista, kuten asiakaspalvelusta. Tiedon jakaminen ja toimenpiteiden seuranta yrityksen henkilökunnan kesken voidaan pitkälti automatisoida Sugarin monipuolisilla työkaluilla.

Sugariin on helpon laajennettavuuden ansiosta saatavissa joukottain ominaisuuksia, jotka täydentävät jo ennestään tehokasta järjestelmää. Sugaria voi räätälöidä yrityksen tarpeisiin vakiotyökaluilla joko itse tai käyttämällä SugarCRM-asiantuntijaa apuna. Esimerkiksi Sugarin käyttöliittymän kentät ja moduulit voi nimetä uudelleen käyttäen oman liiketoiminnan vakiintuneita ja relevantteja termejä.

Tutustu Sugariin paremmin sivuillamme ja ole yhteydessä asiantuntijoihimme. Olemme vakuuttuneita, että tarjolla olevista CRM -järjestelmistä Sugar tarjoaa parhaan vastineen rahoille ominaisuuksista tinkimättä. Autamme mielellämme oikean Sugar-version valinnassa, tarjoamme palveluita onnistuneen käyttöönottoprojektin toteuttamiseen ja tuemme käytön aikana eteen tulevissa tilanteissa.

SugarCRM:n ilmaisen kokeiluversion saa ladattua täältä.

Katso tästä, sopiiko SugarCRM tarpeisiinne.

Markkinointi

Markkinointiviestien, kampanjoiden ja muiden markkinointitoimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja seuranta on helppoa SugarCRM:n työkaluilla. Sugar tukee myös asiakkaiden segmentointia ja profilointia, mikä on olennaista markkinoiden toimenpiteiden suunnittelun kannalta.

Lisää...

Myynti

SugarCRM parantaa myyntihenkilöstön suoritusta myyntiprosessin vakioimisella ja automatisoinnilla. SugarCRM:n avulla yritys varmistaa, että jokainen myyntiliidi tulee käsitellyksi ajallaan, myyjät keskittyvät kannattavimpiin asiakkaisiin ja tarjouksiin sekä tärkeät asiakkaat…

Lisää...

Personointi

Vasta­takseen mahdol­lisimman monien toimialojen ja liike­toiminta­ympäristöjen tarpeisiin SugarCRM sisältää helppo­käyttöisiä työkaluja järjestelmän muokkaamiseen. Muokkaus­vaihtoehdot ovat koko järjestelmän laajuisia tai voivat koskea vain pientä osaa käyttäjistä. Osa…

Lisää...

Raportointi

Asiakkuuksista kerättävä tieto on arvokasta vain, jos sitä käytetään liiketoiminnan hyväksi. Tiedon hyväksikäytön avulla yritys voi ymmärtää, missä se on tällä hetkellä ja mihin se on menossa. Sugarissa tämä tarve on tunnistettu ja siksi SugarCRM pitääkin sisällään joukon…

Lisää...

SugarCRM asiakaspalvelussa

Asiakkuudenhallinnan kannalta on oleellista jatkaa asiakkaan matkan seuraamista myös asiakassuhteen syntymisen jälkeen. Tyypillisesti asiakaspalvelun eri kontaktipisteet tarjoavat ensiarvoisen tärkeää tietoa asiakkuudesta, mahdollisuuksista lisämyyntiin ja asiakkaan kokemista…

Lisää...

SugarCRM ja Onnistuu.fi

Sugarin avulla hallitset kaikki asiakassopimukset ja muut allekirjoitettavat dokumentit suoraan asiakkaan asiakastiedoissa. Pystyt myös lähettämään sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi Onnistuu.fi palveluun, kaikki tämä suoraan Sugarista. Erinomainen ja hyvä lisä…

Lisää...

SugarPredict - Yhdistä AI ja CRM

SugarPredict on SugarCRM:n tekoälyratkaisu, joka auttaa myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua ennustamaan asiakkaiden käyttäytymistä ja tarpeita.
Lisää...

Tehokkuutta automaatiolla

Tehokkuus ja läpi­näkyvyys sekä niiden lisääminen ovat oleellinen osa tämän päivän CRM-järjes­telmää ja sen tuomia etuja. Sugar­CRM:ssä on erilaisia työkaluja, jotka auttavat yritystä tehos­tamaan työsken­telyä ja lisäämään näky­vyyttä asiakkaan tarpeisiin.
Lisää...

Myynnin prosessien kehittäminen

OOSIS tekee asiakkailleen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun prosessien kehittämisprojekteja. Projektit saattavat liittyä asiakkaan CRM-hankkeeseen tai olla erillisiä kehitysprojekteja. Projektit voivat käsittää koko myynti-ja markkinointiprosessin tai keskittyä…

Lisää...

Integrointi

CRM -järjestelmästä saadaan suurin hyöty irti liittämällä se muihin tietojärjestelmiin. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. laskutus- ja ERP-järjestelmät sekä verkkokaupat. Tämän lisäksi liitännät erilaisiin sosiaalisen median palveluihin ovat usein hyödyllisiä ja tarpeellisia.…

Lisää...

Palvelut

OOSIS oy tarjoaa laajan valikoiman palveluita, joiden avulla saat enemmän irti Sugarista. Palvelu­valikoimamme pitää sisällään koulutuspalveluja, tukipalveluja sekä erilaisia muita palveluja (mm. liike­toiminta­konsultointi, integrointi jne).
Lisää...