Tuotteet

Xpertdoc

Xpertdoc on dokumenttien automatisoinnin työkalu, joka yksinkertaistaa, optimoi ja automatisoi dokumenttien käsittelyn. Järjestelmän avulla organisaation dokumentit saadaan yhdenmukaiseksi ja niiden luonti käyttäjille mahdollisimman helpoksi.

Lisää...

Apache NiFi

Apache NiFi on kehitetty ratkaisemaan ongelmaa datan siirtymisessä eri järjestelmien välillä. Digitalisaation myötä organisaatioiden omistaman ja käsittelemän datan määrä on kasvanut, mutta samalla data on pirstaloitunut moniin eri järjestelmiin. Datan varastointiin on…

Lisää...

SugarCRM-koulu­tuk­sesta muuhun IT-kou­lu­tuk­seen

OOSIS oy edustaa SugarCRM-ratkaisun partnerina Suomen korkeinta osaamista järjestelmän käytön ja monipuolisen hyödyntämisen saralla. Olemme räätälöineet lukuisia teknisiä toteutuksia Sugarin avoimia rajapintoja…

Lisää...

Integraatio – yhdistä tietojärjestelmäsi

Integraatiolla tarkoitetaan automaatiota, jonka avulla tiedot siirtyvät kahden tai useamman tietojärjestelmän välillä. Kun järjestelmät on integroitu, ei enää ole syytä syöttää samaa tietoa useaan otteeseen eri paikkoihin. Tarvittava työ vähenee, ja samalla inhimillisistä…

Lisää...

Sisällön­hallinta hel­pok­si Drupalin avulla!

Drupal on yksi maailman eniten käytetyistä julkaisujärjestelmistä (CMS, content management system) ja sitä käytetään miljoonien Internetsivustojen ja Internetpohjaisten järjestelmien julkaisualustana. Se on myös yksi suosituimmista avoimen lähdekoodin ohjelmistoista.…

Lisää...

Kertakirjautuminen – kirjaudu kaikkiin järjestelmiisi kerralla

Single Sign-On (SSO) on ratkaisu, joka mahdollistaa kirjautumisen kaikkiin haluttuihin tietojärjestelmiin samalla kertaa. Kun tietojärjestelmät on liitetty toisiinsa esimerkiksi integraatioprojektin kautta, riittää yksi kirjautumiskerta kirjaamaan käyttäjän kaikkiin…

Lisää...

OOSIS Foundation – säätiön doku­ment­tien käsit­telyn auto­mati­soimisek­si

OOSIS Foundation on säätiöille suunniteltu järjestelmä, joka automatisoi säätiöille tyypilliset prosessit. Muun muassa apurahahakujen organisoiminen prosessin alusta loppuun asti, palkintohakemukset sekä stipendien käsittely ja arviointi helpottuvat tehokkaan ja monipuolisen…

Lisää...

IT-projekti­toteu­tukset asian­tunte­muk­sella

OOSIS oy on täyden palvelun IT-talo ennen kaikkea työntekijöidensä laajan IT-projektiosaamisen ansiosta. Autamme monenlaisten projektien kanssa, suuressa tai pienessä roolissa. Mikäli kaipaatte apua määrittelytyössä, projektinjohdossa tai projektin tietyn osan toteutuksessa,…

Lisää...

Elastic Stack

Elastic Stack, eli ELK Stack, on avoimen lähdekoodin ratkaisu tietojen keräämiseen eri lähteistä ja näiden tietojen reaaliaikaiseen hakemiseen, analysointiin ja visualisointiin. Ratkaisun etuja ovat nopeus, luotettavuus ja tietoturvallisuus.

ELK Stack koostuu kolmesta…

Lisää...

SuiteCRM - asiakkuudet avoimesti hallintaan

SuiteCRM on palkittu avoimen lähdekoodin asiakkuudenhallintajärjestelmä. Päätoiminnot ovat vastaavia kuin markkinoiden suurimmissa kaupallisissa järjestelmissä. Suiten voi myös ottaa erilaisen kehitystyön perustaksi, koska se on täysin avointa lähdekoodia.
Lisää...

MariaDB-tietokannat

MariaDB on hyvä valinta tietokannaksi. Autamme asiakkaitamme kaikissa tietokantoihin liittyvissä haasteissa, oli kyseessä sitten tietokantaohjelmiston vaihto, ylläpito tai tietokantasovelluksen jatkokehitys.

Lisää...