Vinkkejä asiakkuuksien kanssa työskentelyyn

SugarCRM ja OOSIS oy tarjoavat seuraavanlaisia vinkkejä asiakkuuksien kanssa työskentelyyn:

1. Kartoita asiakkuuden eri vaiheet

Oleellista on välttää keskittymistä oman organisaation näkökulmaan asiakkuudesta. Tämän päivän maailmassa, joss asiakkailla on entistä enemmän mahdollisuuksia valita milloin ja miten he ostavat mitäkin, on myös myynnin osattava katsoa koko prosessia asiakkaan näkökulmasta. Kuinka asiakas on löytänyt tuotteesi, mitä valintoja asiakas on tehnyt, mitä hän on jo karsinut pois ja millä tavoin hän päätyy ostopäätökseen.

2. Huomioi välivaiheet

Esimerkiksi tuotteen saaminen konkreettiseen käyttöön tapahtuu tietyn aikavälin jälkeen ostotapahtumasta. Kommunikaatio tässä välivaiheessa on oleellista.

Erityisesti suurempien organisaatioiden sisällä näkökulmat asiakkuuteen saattavat vaihdella osastoittain - toiset asiakkuuden kanssa työskentelevät henkilöt käyttävät esimerkiksi eri ohjelmistoa kuin toiset eri osaston henkilöt. Esimerkiksi asiakaspalvelun työntekijät eivät välttämättä pääse hyötymään myynnin keräämästä asiakastiedosta.

4. Rakenna siltoja automatisoiduilla prosesseilla

Esimerkiksi laskutus, tilauksenhallinta ja myynti voivat hyötyä toisistaan, mikäli tiedonsiirto niiden välillä automatisoidaan. SugarCRM:n kanssa vaihtoehtoja tähän on lukuisia.

5. Analysoi ja optimoi

Kun halutaan luoda holistinen kuva asiakkuudesta, ovat numeeriset analyysityökalut tärkeässä roolissa. Asiakkaalta saatu palaute on tärkeässä roolissa prosessin muotoilemisessa entistä asiakasystävällisemmäksi.

Toivomme, että olette meihin yhteydessä, jotta voimme kertoa tarkemmin, kuinka jokainen ylläkuvattu asiakkuudenhallinnan näkökohta täyttyy SugarCRM:n avulla. Sovi esimerkiksi demo, jonka kautta saat realistisen ja visuaalisen kuvan SugarCRM:n mahdollisuuksista.