SugarCRM välttää tehokkaimmin piilokulut

Järkevä kuluttaja arvioi kaikki tärkeät ostoksensa pitkän aikavälin potentiaalisten tilanteiden valossa. Samoin on hyvä toimia myös CRM-hankinnan yhteydessä - vaikka mielessä kaupantekohetkellä onkin sopimukseen kirjattu hinta, tarve toistaiseksi piilossa pysytteleville lisähankinnoille saattaa olla yllättävänkin akuutti. Piilokuluja syntyy suurten ja tunnettujenkin CRM-brändien kohdalla esimerkiksi mobiilikäytettävyydestä, käyttöliittymän peruskustomoinnista ja organisaation ulko- ja jopa sisäpouolella toimivien tahojen kanssa toteutettavista teknisistä integraatioista. Jos ostaja ei ole huomioinut kaikkea tätä, edessä saattaa olla hintava yllätys.

SaaS-tyyppiset ratkaisut (Software as a Service) täyttävät tänä päivänä valtaosan ohjelmistomarkkinoista. Käyttäjä siis maksaa säännöllisesti minkä tahansa tilauksen tavoin tietyn summan jatkaakseen tuotteen käyttöä. Kyseinen summa on tärkeässä osassa tuotteen kannattavuuden ja vetovoiman hahmottamisessa, ja siksi onkin oleellista, että piilokuluja ei ilmene. SugarCRM toteuttaa OOSIS oy:n suureksi iloksi tätä ideologiaa esimerkillisesti. Hinta on suurten kansainvälisten järjestelmien joukossa markkinoiden edullisin, ja se sisältää kaiken tarpeellisen. Studio-ominaisuuksiin lukeutuu mahdollisuus itsenäiseen kustomointiin, ja myös mobiilisovellus kuuluu peruslisenssiin. Markkinoinnin, myynnin ja raportoinnin kuuluminen samaan hintaan on alusta asti ollut selviö. Samaten integroinnin helpoksi ja edulliseksi tekeminen nostaa SugarCRM:n omalle tasolleen kannattavuudessaan suhteessa markkinoiden muihin CRM-järjestelmiin. Piilokulut on onnistuttu tarkoituksenmukaisesti poistamaan - avoimuuden ideologian mukaisesti.

Lue tarkemmin, kuinka vertaudumme piilokulujen välttämisen näkökulmasta kilpailijaamme.