Lisää myyntiä markkinoinnista

Markkinoinnin ja myynnin saumaton yhteistyö on jokaisen asiakastyötä tekevän yrityksen tavoite, mutta toisinaan niitä on vaikeahkoa saattaa yhteen. Markkinoinnilta odotetaan volyymeja, paljon liidejä, ja myynti taas toivoo kyseisten myyntimahdollisuuksien olevan laadukkaita. Jos tuloksia ei synny, myynnin on helppo todeta liidien olleen liian vaatimattomia tai laadultaan huonoja. Siksi on parempi käyttää SugarCRM:ää sillan luomiseksi myynnin ja markkinoinnin välille.

Vinkki 1 - Potentiaalisen ja riittävän liidin selkeä määrittely

Millainen liidi kelpaa välitettäväksi myynnille? Kategorioita voidaan luoda useita, muun muassa "liidi", "potentiaalinen liidi" ja "erittäin potentiaalinen liidi". Myös selkeä ominaisuuslista on hyvä pitää tukena määrittelyssä.

Vinkki 2 - Käytä valmista dataa myynnistä liidien laadun parantamiseksi

Määritelmien tultua selviksi, on keskityttävä keinoihin liidien laadun parantamiseen. B2B Technology Marketing Community -tutkimuksen mukaan 61% markkinoinnista vastaavasta henkilöstöstä mainitsi liidien laadun oleellisimmaksi hidasteeksi menestyksen tiellä. Valmis asiakkuus, ja vieläpä mahdollisimman monta sellaista, auttavat kuitenkin myös uusien asiakkuuksien etsinnässä. Millaisen toimialan yritykset, millaisten tittelien henkilöt ja minkä tyyppiset kampanjat ovat aiemmin olleet liitoksissa menestykekkään sopimuksen syntymiseen?

Vinkki 3 - Integroi myynnin ja markkinoinnin työkalut

Tässä vaiheessa myös lisäosan käyttö on sallittua, mutta ei siltikään välttämätöntä. Markkinoinnin on helppo lähettää markkinointiviestjeä sähköpostilistoille, ja siirtää ne viestit, joihin on reagoitu, suoraan myynnille. CRM:n avulla tässä välissä on kuitenkin mahdollista saada enemmän tietoa siitä, minkä laatuinen liidi on kyseessä. Myynti voi päättää, millaisiin resursseihin se haluaa aikaansa käyttää, ja tieto liidien laadusta tulee suoraan CRM:stä.

Vinkki 4 - Ota käyttöön workflow

Aika on myös tärkeä elementti liidien havaitsemisessa, ja toisinaan käy myös niin, että liidin potentiaalisuus raukeaa ennen kuin myyjä ehtii siihen tarttua. Workflow tuo myyntimahdollisuudet myynnin tietoon aina reaaliaikaisesti ja reagoi muuttuviin tilanteisiin esimerkiksi allokoimalla syntyneen myyntimahdollisuuden kiireiseltä myyjältä toiselle, jolla on enemmän aikaa.

Vinkki 5 - Muodosta kaikenkattava asiakasnäkökulma

Toisinaan asiakastoiminta, joka on myynnille ja markkinoinnille arvokasta tietoa, tapahtuu perinteisten myynti- ja markkinointiympäristöjen ulkopuolella. ERP-järjestelmään kirjattu sisältö voi antaa lisätietoa asiakkaasta, joka voidaan integroida myynnin tietoihin. Samaten vaikkapa data sosiaalisesta mediasta voi kertoa paljonkin potentiaalisen asiakkaan tulevaisuudensuunnitelmista.