SugarCRM-asiakastarinoita

IBM
CRM-vaatimukset
 • Yhteisöllinen, tiimi­keskeinen lähestymis­tapa asiakkaiden kasvaviin odotuksiin ja asiakas­yritysten moni­muotoisiin vaatimuksiin. Läpi­näkyvyyden ja liikku­vuuden yhdistäminen reaaliaikaisiin näkökohtiin asiak­kuuksissa.
 • Myynnin tehostaminen – erityinen, myyntisektorille räätälöity tukialusta.
SugarCRM-ratkaisu
 • Avoimen lähde­koodin ympäristöä hyödyntävä joustava järjestelmä, joka vie yritystä kohti sosiaalisen myynnin aikakautta.
 • 12 kuukauden sisällä projektin aloittamisesta uusi myynnin alusta (Sales Connect) yli 45000 globaalisti toimivan myyntihenkilön käytössä.
 • Social Business -ideologian mukainen kaikenkattava järjestelmä.
Postnord Logistics
CRM-vaatimukset
 • Siebeliä joustavampi asiakaspalvelun ja myyntikanavien hallinnan järjestelmä. Siebel-pohjaista ratkaisua ei pystytty muokkaamaan kuljetus- ja logistiikka alan tarpeisiin sopivaksi.
 • Kustannustehokkaampi CRM- ratkaisu, jonka kohdalla myös pidemmälle viety muokkaaminen on mahdollista.
SugarCRM-ratkaisu
 • Pitkälle kustomoitu SugarCRM, joka otettiin käyttöön useissa toiminnoissa. Painopiste myynnissä, hallinnossa ja asiakas­palvelussa.
 • Asiakas­kohtaamisen tuki asiakkuuden­hallinnassa – entistä parempi asiakaspalvelu ja asiakaskokemus.
 • Yhtenäinen kommunikaatio Postnordin 29:n asiakaspalvelua tarjoavan organisaation välillä.
Loomis
CRM-vaatimukset
 • Helppo­käyttöisempi ja joustavampi järjestelmä myynnin tehostamiseksi.
 • Uniikki työkalu liike­toiminta­tiedon jakamiseen.
 • Myynnissä työskentelevien pystyttävä paremmin jakamaan tietoa keskenään.
SugarCRM-ratkaisu
 • Myynnin ja markkinoinnin yhdistävä työkalu pilvipalveluna.
 • Yksilöllistä räätälöintityötä paikallisen partnerin kanssa.
 • Paremmat resurssit yksilölliseen, korkeatasoiseen asiakas­palveluun.
Kontaktia
CRM-vaatimukset
 • Tehokas mediamyynnin työkalu.
 • Monipuolinen asiakas­segmentointi.
 • Integrointi muihin järjestelmiin.
SugarCRM-ratkaisu
 • Pitkälle räätälöity SugarCRM-ratkaisu lähes sadan henkilön päivittäiseksi työkaluksi.
 • Järjestelmä integroitu toimimaan yhteistyössä mm. laskutuksen ja tuotannon kanssa.
Coca-Cola Enterprises
CRM-vaatimukset
 • Kustannus­tehokas ohjelmisto­ratkaisu, joka voidaan muokata osaksi laajempaa liiketoiminnan ja logistiikan alustaa.
 • Myynnin henkilöille väline myynnin seurantaan ja uusien myynti­mahdollisuuksien tunnistamiseen.
SugarCRM-ratkaisu
 • SugarCRM integroituna logistiikan ja sähköisen liiketoiminnan järjestelmiin.
 • Myynnin henkilöillä reaaliaikainen pääsy eri markkina-alueita koskeviin raportteihin ja asiakaslistauksiin.
Reebok
CRM-vaatimukset
 • Reebokin brändin vahvistaminen CRM:n avulla.
 • Kaikkien urheilusta nauttivien tavoittaminen laajassa fitness- ekosysteemissä.
 • Integraatiot SAP-järjestelmään, sähköpostiin ja sosiaaliseen mediaan.
SugarCRM-ratkaisu
 • Täydet mobiili­toiminnallisuudet Android- ja iOS-alustoilla.
 • Tiedon kerääminen relevanttien tapahtumien, kontaktien ja sosiaalisen median avulla.
 • Tiedot julkisista yhteistyö­kumppaneista saatavilla kaikkialla organisaatiossa ja aina ajantasalla.
Roxtec
CRM-vaatimukset
 • Yksittäisistä järjestelmistä kohti avoimen arkkitehtuurin järjestelmää, jossa asiakasdata voidaan synkronoida maailman­laajuisesti.
 • Online-pohjainen järjestelmä, joka on sovitettavissa yrityksen muuttuviin tarpeisiin.
 • Markkinointi­kampanjoiden tehokkaampi hallinta ja seuranta.
SugarCRM-ratkaisu
 • Sugar Professional muokattuna paikallisesti kaikkien 21 toimipisteen vaatimusten mukaisesti.
 • Yhdenmukainen asiakasdata ympäri maailman.
 • 300 käyttäjää muun muassa markkinoinnin, myynnin, asiakastiedon­hallinnan ja projekti­koordinoinnin parissa.
 • 50% tehokkaampi sähköposti­markkinointi.
Thomas Cook
CRM-vaatimukset
 • Hajanaisten järjestelmien tilalle yhtenäinen, resurssi­menetykset poistava järjestelmä, joka voidaan tuoda kustannus­tehokkaasti kaikkiin 60 toimi­pisteeseen.
 • Järjestelmä, joka on helppo­käyttöinen mutta silti oikea työkalu korkealle asetettujen liike­toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Tuottavuuden ja myynti­mahdollisuuksien parempi seuranta.
SugarCRM-ratkaisu
 • Sugar Professional nopealla implementointi­aikataululla toteutettuna.
 • Myynnin tehostaminen ja päällekkäi­syyksien poistuminen paremmalla liidien hallinnalla – kontakteihin liitettävissä kaikki oleelliset dokumentit.
 • Tehokas sähköposti­markkinointi­työkalu.

Muiden asiakkaiden toteutuksia

Eezy Valmennuskeskus Oy
CRM-järjestelmä valmennus­kursseille ilmoittautumisten seurantaan, kurssiryhmien hallintaan ja kurssilaisille tiedottamiseen. Integroitu verkkokauppaan, Moodle-oppimisportaaliin, Messto-tekstiviestien lähetyspalveluun ja Netvisor-laskutus­järjestelmään.
Kärki-Agri Oy
CRM-järjestelmä myyjien päivittäiseen työhön. Paljon matkustaville myyjille on tärkeää käytön helppous mobiililaitteilla. Tarkoitukseen räätälöitiin myyjille oma mobiilinäkymä kauppojen kirjaamiseen. Integraatio laskutus­järjestelmään.
Airshift Media
Integrointiprojekti, CRM:n ja Drupalin yhdistämisellä luotu ohjelmistojen lataus- ja maksupalvelu, joka yhdistää myös luottokunnan maksupalvelut kokonais­toimitukseen. Luottokunnan yhdistäminen asetti järjestelmälle erittäin korkean tietoturva­vaatimuksen ja käyttäjänhallinnan asioiden ratkaisun.
Headstart
Drupalin asentaminen, muokkaus, koulutus ja käyttöönotto sekä internet- että intranet-käyttöön. Toteutetussa järjestelmässä hyödynnettiin monipuolisella tavalla modulaarista julkaisu­järjestelmää.
Dieta
Konsultointi- ja määrittely­projekti tuote­kehitykseen ja asiakas­hallintaan liittyen. Projektissa täydennettiin Dietan prosesseja ja kuvattiin prosesseihin soveltuva tieto­järjestelmä.
Kontaktia
Lähes kymmenen vuotta jatkunut yhteistyö CRM-järjestelmän ympärillä. Kontaktia on ulkoistanut määrätyt toistuvat prosessit OOSIS oy:lle.
Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike
Tietokantojen integrointi. Useassa eri maassa sijaitsevien tietokantojen integrointi laskutus­järjestelmään. Tiedot haetaan eri tietokannoista joka yö, muokataan laskutus­järjestelmän vaatimaan muotoon ja toimitetaan laskutus­järjestelmään.
The Fulbright Center
Kontaktien­hallinta­järjestelmän luominen ja laaja räätälöinti säätiö­toimintaan. Järjestelmällä hallitaan stipendi­aatteja, yhteistyö­kumppaneita ja muita kontakteja.
Centria-ammattikorkeakoulu
Shibboleth-identiteetin­hallinta­järjestelmä. Järjestelmän avulla koulun oppilaat pääsevät yhdellä kirjautumisella kaikkiin järjestelmään liitettäviin palveluihin, mm. sähköpostiin ja kirjasto­palveluihin.

Asiakkaat: Haaga-Helia, Valmennuskeskus, OAMK, Grano, Digita, Gravicon, Vaadin, HUMAK, LUT University, Taloushallintoliitto, KAMK University of Applied Sciences, Ida Aalberg -säätiö, Kiwa, Optomed, Motiva, LeaseGreen, Suzuki, Keravan Energia, Eltete, PlayMore Games, Actiw, Lippu.fi, Smartium, Marketing Finland, Serlachius-museot, Medialuotsi, MORS Software, CWT, IVECO, Kuvaverkko, Fulbright Finland Foundation, Suomen Talokatsastus Oy, Kuhmo Oy, Suomen Lähetysseura, RTK-palvelu, Urakointi+, icare, Fulbright Austria, Durat.