SugarCRM-asiakastarinoita

Asiakas CRM-vaatimukset SugarCRM-ratkaisu
IBM
 • Yhteisöllinen, tiimikeskeinen lähestymistapa asiakkaiden kasvaviin odotuksiin ja asiakasyritysten monimuotoisiin vaatimuksiin. Läpinäkyvyyden ja liikkuvuuden yhdistäminen reaaliaikaisiin näkökohtiin asiakkuuksissa.
 • Myynnin tehostaminen - erityinen, myyntisektorille räätälöity tukialusta.
 • Avoimen lähdekoodin ympäristöä hyödyntävä joustava järjestelmä, joka vie yritystä kohti sosiaalisen myynnin aikakautta.
 • 12 kuukauden sisällä projektin aloittamisesta uusi myynnin alusta (Sales Connect) yli 45000 globaalisti toimivan myyntihenkilön käytössä.
 • Social Business -ideologian mukainen kaikenkattava järjestelmä
Postnord Logistics
 • Siebeliä joustavampi asiakaspalvelun ja myyntikanavien hallinnan järjestelmä. Siebel-pohjaista ratkaisua ei pystytty muokkaamaan kuljetus- ja logistiikka alan tarpeisiin sopivaksi.
 • Kustannustehokkaampi CRM- ratkaisu, jonka kohdalla myös pidemmälle viety muokkaaminen on mahdollista.
 • Pitkälle kustomoitu SugarCRM, joka otettiin käyttöön useissa toiminnoissa. Painopiste myynnissä, hallinnossa ja asiakaspalvelussa.
 • Asiakaskohtaamisen tuki asiakkuudenhallinnassa – entistä parempi asiakaspalvelu ja asiakaskokemus.
 • Yhtenäinen kommunikaatio Postnordin 29:n asiakaspalvelua tarjoavan organisaation välillä.
Loomis
 • Helppokäyttöisempi ja joustavampi järjestelmä myynnin tehoastamiseksi.
 • Uniikki työkalu liiketoimintatiedon jakamiseen.
 • Myynnissä työskentelevien pystyttävä paremmin jakamaan tietoa keskenään.
 • Myynnin ja markkinoinnin yhdistävä työkalu pilvipalveluna.
 • Yksilöllistä räätälöintityötä paikallisen partnerin kanssa.
 • Paremmat resurssit yksilölliseen, korkeatasoiseen asiakaspalveluun.
Kontaktia
 • Tehokas mediamyynnin työkalu.
 • Monipuolinen asiakassegmentointi.
 • Integrointi muihin järjestelmiin.
 • Pitkälle räätälöity SugarCRM -ratkaisu lähes sadan henkilön päivittäiseksi työkaluksi.
 • Järjestelmä integroitu toimimaan yhteistyössä mm. laskutuksen ja tuotannon kanssa.
Coca-Cola Enterprises
 • Kustannustehokas ohjelmistoratkaisu, joka voidaan muokata osaksi laajempaa liiketoiminnan ja logistiikan alustaa.
 • Myynnin henkilöille väline myynnin seurantaan ja uusien myyntimahdollisuuksien tunnistamiseen.
 • SugarCRM integroituna logistiikan ja sähköisen liiketoiminnan järjestelmiin.
 • Myynnin henkilöillä reaaliaikainen pääsy eri markkina-alueita koskeviin raportteihin ja asiakaslistauksiin.
Reebok
 • Reebokin brändin vahvistaminen CRM:n avulla.
 • Kaikkien urheilusta nauttivien tavoittaminen laajassa fitness- ekosysteemissä.
 • Integraatiot SAP-järjestelmään, sähköpostiin ja sosiaaliseen mediaan.
 • Täydet mobiilitoiminnallisuudet Android- ja iOS-alustoilla.
 • Tiedon kerääminen relevanttien tapahtumien, kontaktien ja sosiaalisen median avulla.
 • Tiedot julkisista yhteistyökumppaneista saatavilla kaikkialla organisaatiossa ja aina ajantasalla.
Roxtec
 • Yksittäisistä järjestelmistä kohti avoimen arkkitehtuurin järjestelmää, jossa asiakasdata voidaan synkronoida maailmanlaajuisesti.
 • Online-pohjainen järjestelmä, joka on sovitettavissa yrityksen muuttuviin tarpeisiin.
 • Markkinointikampanjoiden tehokkaampi hallinta ja seuranta.
 • Sugar Professional muokattuna paikallisesti kaikkien 21 toimipisteen vaatimusten mukaisesti.
 • Yhdenmukainen asiakasdata ympäri maailman.
 • 300 käyttäjää muun muassa markkinoinnin, myynnin, asiakastiedonhallinnan ja projektikoordinoinnin parissa.
 • 50% tehokkaampi sähköpostimarkkinointi.
Thomas Cook
 • Hajanaisten järjestelmien tilalle yhtenäinen, resurssimenetykset poistava järjestelmä, joka voidaan tuoda kustannustehokkaasti kaikkiin 60 toimipisteeseen.
 • Järjestelmä, joka on helppokäyttöinen mutta silti oikea työkalu korkealle asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Tuottavuuden ja myyntimahdollisuuksien parempi seuranta.
 • Sugar Professional nopealla implementointiaikataululla toteutettuna.
 • Myynnin tehostaminen ja päällekkäisyyksien poistuminen paremmalla liidien hallinnalla – kontakteihin liitettävissä kaikki oleelliset dokumentit.
 • Tehokas sähköpostimarkkinointityökalu.

Muita asiakkaita

Logo Toteutus
Airshift Media Integrointiprojekti, CRM:n ja Drupalin yhdistämisellä luotu ohjelmistojen lataus- ja maksupalvelu, joka yhdistää myös luottokunnan maksupalvelut kokonaistoimitukseen. Luottokunnan yhdistäminen asetti järjestelmälle erittäin korkean tietoturvavaatimuksen ja käyttäjänhallinnan asioiden ratkaisun.
Headstart

Drupalin asentaminen, muokkaus, koulutus ja käyttöönotto sekä internet- että intranet-käyttöön. Toteutetussa järjestelmässä hyödynnettiin monipuolisella tavalla modulaarista julkaisujärjestelmää.

Dieta

Konsultointi ja määrittelyprojekti tuotekehitykseen ja asiakashallintaan liittyen. Projektissa täydennettiin Dietan prosesseja ja kuvattiin prosesseihin soveltuva tietojärjestelmä.

Kontaktia

Lähes kymmenen vuotta jatkunut yhteistyö CRM-järjestelmän ympärillä. Kontaktia on ulkoistanut määrätyt toistuvat prosessit OOSIS oy:lle.

Suzuki International Europe GmbH

Tietokantojen integrointi. Useassa eri maassa sijaitsevien tietokantojen integrointi Pretaxin Tikon laskutusjärjestelmään. Tiedon haetaan eri tietokannoista joka yö, muokataan määrämuotoon ja ajetaan laskutusjärjestelmään.

The Fulbright Center

Kontaktienhallintajärjestelmän luominen ja laaja räätälöinti säätiötoimintaan. Järjestelmällä hallitaan stipendiaatteja, yhteistyökumppaneita ja muita kontakteja.

Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu Shibboleth Identiteetinhallintajärjestelmä. Järjestelmän avulla koulun opiskelijat ja henkilökunta pääsevät yhdellä kirjautumisella kaikkiin järjestelmään liitettäviin palveluihin mm. sähköpostiin ja kirjastopalveluihin.
Saimaan Ammattikorkeakoulu Shibboleth-identiteetinhallintajärjestelmä. Järjestelmän avulla koulun opiskelijat ja henkilökunta pääsevät yhdellä kirjautumisella kaikkiin järjestelmään liitettäviin palveluihin.

Asiakkaat: Haaga-Helia, Valmennuskeskus, OAMK, Grano, Digita, Gravicon, Vaadin, HUMAK, LUT University, Taloushallintoliitto, KAMK University of Applied Sciences, Ida Aalberg -säätiö, Kiwa, Optomed, Motiva, LeaseGreen, Suzuki, Keravan Energia, Eltete, PlayMore Games, Actiw, Lippu.fi, Smartium, Marketing Finland, Serlachius-museot, Medialuotsi, MORS Software, CWT, IVECO, Kuvaverkko, Fulbright Finland Foundation, Suomen Talokatsastus Oy, Kuhmo Oy, Suomen Lähetysseura, RTK-palvelu, Urakointi+, icare, Fulbright Austria, Durat.