Foundation – doku­­ment­tien käsit­telyn auto­mati­sointi

OOSIS Foundation on säätiöille suunniteltu järjestelmä, joka automatisoi säätiöille tyypilliset prosessit. Muun muassa apurahahakujen organisoiminen prosessin alusta loppuun asti, palkintohakemukset sekä stipendien käsittely ja arviointi helpottuvat tehokkaan ja monipuolisen tieto­järjestelmän avulla.

OOSIS Foundationin toimintaperiaate on sekä sen käyttäjälle että hallinoijalle yksinkertainen ja erityisen käyttäjä­ystävällinen. Hakijat syöttävät tietonsa suoraan selainpohjaiseen järjestelmään, eikä erillisiä lomakkeita tarvita. Näin myös säätiön työntekijät välttyvät aikaa vievältä kopiointityöltä. Kokonaisprosessi nopeutuu, ja paperin määrä sekä liikuttelu vähenee. OOSIS Foundation taipuu myös informatiiviseen raportointiin, ja sen avulla voidaan luoda muun muassa tase- ja Tyvi-raportteja.

Case study: OOSIS Foundation säätiön käytössä

Tekniikan Akatemian säätiö jakaa tiedealan palkinnon joka toinen vuosi, ja valintaprosessi on aina usean kuukauden mittainen ja monivaiheinen. Ehdokkaita voivat asettaa yliopistot, tiedeakatemiat ja tutkimuslaitokset. Ehdotettavat tahot taas voivat olla yksityishenkilöitä tai tutkimusryhmiä. OOSIS Foundation toimii nimeämis- ja valintaprosessin työkaluna automatisoiden hakuprosessia sekä tehostaen ehdotusten käsittelyä.