Apache NiFi

Digitalisaation myötä käsiteltävän datan määrä on kasvanut, mutta usein se on pirstaloitunut erilaisiin keskenään yhteen­sopi­mat­tomiin järjestelmiin. Apache NiFi ratkaisee tämän ongelman. NiFillä data siirtyy nopeasti ja auto­maattisesti järjes­tel­miesi välillä. Ja toisin kuin käsin tietoja kopioitaessa, NiFillä ei pelkästään siirrä tietueita, vaan myös yhdistää niitä – näin turhia kaksois­kappaleita ei luoda.

Apache NiFin suurimpia hyötyjä ovat hyvä skaalautuvuus, reaaliaikainen tiedonsiirto, graafinen käyttöliittymä ja vankka tietoturva. Apache NiFi on suunniteltu skaalautumaan helposti pienistä yhden noodin asennuksista aina suuriin klustereihin. Tämän ansiosta se soveltuu hyvin monenlaisiin ympäristöihin ja käyttötapauksiin, joissa siirrettävien tietojen määrä voi vaihdella.

Apache NiFi kykenee synkroinoimaan tietoja reaaliaikaisesti järjestelmien välillä sen mukaan kun tietoja muokataa yhdessä järjestelmässä tai sitä voidaan käyttää ajastettuihin massa-ajoihin, joissa tiedot siirretään ajastetusti järjestelmien välillä. Apache NiFissä tiedonsiirto rakennetaan graafisella käyttöliittymällä vuokaavioksi, josta on helppo nähdä miten data kulkee järjestelmästä toiseen ja mitä sille tehdään siirron aikana. Epäonnistuneet siirrot erottuvat selkeästi siinä vaiheessa siirtoa kun virheet ovat tapahtuneet.

Tietoturvan osalta Apache NiFissä on suoraan tuki multitenant-tyyppiselle käyttäjänhallinnalle. Sisäänkirjautuminen voi tapahtua ulkoisen järjestelmän käyttäjätunnuksille, kuten LDAP:lla tai Kerberoksella, tai paikallisilla käyttäjätunnuksilla. Jokaiselle käyttäjätunnukselle voidaan antaa sopivat oikeudet niihin osiin tiedonsiirtoa, kuin kyseinen käyttäjä tarvitsee.