Tuotteet

Idiligo

Idiligo on alusta, jolla lisäät kokouksiisi äly­sisältöä, sekä myynti- että tukitilan­teisiin, call centeriin että myynti­tiimille. Idiligo mah­dol­listaa älyk­käästi ohjau­tuvat esi­tykset, mata­lalla aloitus­kynnyk­sellä.

Lisää...

Xpertdoc

Xpertdoc on dokumenttien automatisoinnin työkalu, joka yksinkertaistaa, optimoi ja automatisoi dokumenttien käsittelyn. Järjestelmän avulla organisaation dokumentit saadaan yhdenmukaiseksi ja niiden luonti käyttäjille mahdollisimman helpoksi.

Lisää...

Apache NiFi

Apache NiFi on kehitetty ratkaisemaan ongelmaa datan siirtymisessä eri järjestelmien välillä. Digitalisaation myötä organisaatioiden omistaman ja käsittelemän datan määrä on kasvanut, mutta samalla data on pirstaloitunut moniin eri järjestelmiin. Datan varastointiin on…

Lisää...

Monday.com

Monday.com on selain- ja mobiili­ohjelmisto projektien, myynnin, kampanjoiden ja ohjelmisto­kehityksen hallintaan.
Lisää...

SugarCRM-koulu­tuk­sesta muuhun IT-kou­lu­tuk­seen

OOSIS oy edustaa SugarCRM-ratkaisun partnerina Suomen korkeinta osaamista järjestelmän käytön ja monipuolisen hyödyntämisen saralla. Olemme räätälöineet lukuisia teknisiä toteutuksia Sugarin avoimia rajapintoja…

Lisää...

Integraatio – yhdistä tietojärjestelmäsi

Integraatiolla tarkoitetaan automaatiota, jonka avulla tiedot siirtyvät kahden tai useamman tieto­järjestel­män välillä. Kun järjes­tel­mät on integroitu, ei enää ole syytä syöttää samaa tietoa useaan otteeseen eri paikkoihin.
Lisää...

Sisällön­hallinta hel­pok­si Drupalin avulla!

Drupal on yksi maailman eniten käytetyistä julkaisu­järjestel­mistä (CMS) ja sitä käytetään miljoonien internet-sivustojen ja järjes­telmien julkaisu­alustana. Se on myös yksi suosi­tuim­mista avoimen lähde­koodin ohjel­mistoista.
Lisää...

Kertakirjautuminen – kirjaudu kaikkiin järjestelmiisi kerralla

Single Sign-On on ratkaisu, joka mahdol­listaa kirjau­tumisen kaikkiin haluttuihin tieto­järjestelmiin samalla kertaa. Tarjoamme moni­puoliset kerta­kirjautumisen palvelut niin yrityksille, korkea­kouluille kuin valtion­hallinnolle.
Lisää...

OOSIS Foundation – säätiön doku­ment­tien käsit­telyn auto­mati­soimisek­si

OOSIS Foundation on säätiöille suunnattu järjestelmä, joka auto­matisoi säätiöille tyypil­liset prosessit kuten apu­raha­hakujen organisoinnit, palkinto­hakemukset sekä stipendit.
Lisää...

IT-projekti­toteu­tukset asian­tunte­muk­sella

OOSIS oy on täyden palvelun IT-talo ennen kaikkea työntekijöidensä laajan IT-projektiosaamisen ansiosta. Autamme monenlaisten projektien kanssa, suuressa tai pienessä roolissa. Mikäli kaipaatte apua määrittelytyössä, projektinjohdossa tai projektin tietyn osan toteutuksessa,…

Lisää...

Elastic Stack

Elastic Stack, eli ELK Stack, on avoimen lähdekoodin ratkaisu tietojen keräämiseen eri lähteistä ja näiden tietojen reaaliaikaiseen hakemiseen, analysointiin ja visualisointiin. Ratkaisun etuja ovat nopeus, luotettavuus ja tietoturvallisuus.

ELK Stack koostuu kolmesta…

Lisää...

SuiteCRM - asiakkuudet avoimesti hallintaan

SuiteCRM on palkittu avoimen lähdekoodin asiakkuudenhallintajärjestelmä. Päätoiminnot ovat vastaavia kuin markkinoiden suurimmissa kaupallisissa järjestelmissä. Suiten voi myös ottaa erilaisen kehitystyön perustaksi, koska se on täysin avointa lähdekoodia.
Lisää...

MariaDB-tietokannat

MariaDB on hyvä valinta tietokannaksi. Autamme asiakkaitamme kaikissa tietokantoihin liittyvissä haasteissa, oli kyseessä sitten tietokantaohjelmiston vaihto, ylläpito tai tietokantasovelluksen jatkokehitys.

Lisää...