Integrointi

CRM -järjestelmästä saadaan suurin hyöty irti liittämällä se muihin tietojärjestelmiin. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. laskutus- ja ERP-järjestelmät sekä verkkokaupat. Tämän lisäksi liitännät erilaisiin sosiaalisen median palveluihin ovat usein hyödyllisiä ja tarpeellisia.

Sugarissa on kattavat työkalut erilaisia liitäntöjä varten. REST-pohjainen web service -rajapinta tarjoaa joustavuutta järjestelmien yhteenliittämiseksi, minkä lisäksi Sugarissa on joukko valmiita liitäntöjä esimerkiksi Microsoft Outlookiin sekä Skype- ja Twitter-palveluihin.

Osan järjestelmien yhteenliittämisistä voi tehdä itsenäisesti Sugarin työkaluja ja ohjeistuksia noudattaen. Vaativimpiin töihin on suositeltavaa käyttää asiantuntevaa IT-palveluyritystä – OOSIS oy on mielellään apuna.

Suomessa Sugar on integroitu onnistuneesti mm. seuraaviin järjestelmiin:

  • Netvisor
  • Moodle
  • Tikon
  • laskutusjärjestelmiin
  • oppilastietohallintajärjestelmiin
  • kurssijärjestelmiin
  • verkkokauppoihin