Palvelut

OOSIS oy tarjoaa laajan valikoiman palveluita, joiden avulla saat enemmän irti Sugarista. Palveluvalikoimamme pitää sisällään koulutuspalveluja, tukipalveluja sekä erilaisia muita palveluja (mm. liiketoimintakonsultointi, integrointi jne).

Pitkäaikainen ja monipuolinen kokemuksemme Sugarista näkyy palveluidemme laadussa. Tarjoamme mielellämme lisätietoa saatavilla olevista palveluista.

Koulutus

Koulutuspalvelumme on tarkoitettu auttamaan SugarCRM:n käyttöönotossa ja päivittäisessä operoinnissa. Tarjolla on pääsääntöisesti kaksi eri koulutusvaihtoehtoa, minkä lisäksi tarjoamme yrityksille mahdollisuuden työpajojen kautta keskittyä raportointiin ja muihin Sugarin kehittyneempiin toiminnallisuuksiin, kuten pääkäyttäjätoimintoihin. Koulutukset ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Käyttäjäkoulutus

OOSIS oy:n käyttäjäkoulutus tarjoaa käyttäjille valmiudet hyödyntää SugarCRM:ää päivittäisissä työtehtävissään itsenäisesti työtehtävien vaatimusten mukaisesti.

Koulutettavat oppivat Sugarin peruskäsitteet ja toiminnot, jotka ovat oleellisia kunkin koulutusryhmän osaamisen kannalta. Tutuksi tulevat mm. Sugarin käyttö markkinointiviestinnän välineenä, käyttäjäkohtaisten asetusten tekeminen ja Sugarin tarjoamat tiedon tallentamisen ja haun mekanismit.

Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Suurilla koulutettavien määrillä voidaan kouluttaa erikseen myyjät, asiakaspalvelu jne. Sovittaessa koulutus voidaan järjestää myös etäkoulutuksena.

Pääkäyttäjäkoulutus

Pääkäyttäjäkoulutus sukeltaa syvälle Sugarin maailmaan. Koulutettaville pyritään antamaan valmiudet huolehtia SugarCRM -järjestelmän ylläpitotehtävistä ja käsitellään työkaluja Sugarin tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että järjestelmän käyttö on tehokasta heti alusta alkaen. Koulutuksen jälkeen pääkäyttäjällä on valmiudet suoriutua Sugarin tärkeimmistä toiminnoista itsenäisesti ja tarjota tukea myös muille käyttäjille.

Tuki

Sugarin lisenssihintaan kuuluu SugarCRM:n englanniksi tarjoama tekninen tuki. Tämän palvelun kautta on mahdollista tehdä rajallinen määrä tukipyyntöjä Sugarille vuodessa.

Sugarin tarjoamaa palvelua täydentää OOSIS oy:n tarjoama käyttäjätuki, joka pyrkii varmistamaan, että mahdolliset ongelmakohdat tunnistetaan oikein ja toimenpiteet voidaan suunnitella tarpeen mukaan. OOSIS oy:n SugarCRM-käyttäjätuki on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Käyttäjätuen avulla järjestelmästä voi hyötyä enemmän ja samalla Sugar tulee tutummaksi. OOSIS oy suosittelee, että yrityksen sisältä valitaan muutama pääkäyttäjä, joiden puoleen muu henkilökunta voi tarvittaessa kääntyä. Nämä pääkäyttäjät puolestaan asioivat OOSIS oy:n tuen kanssa, jolloin pääkäyttäjien Sugar-osaamisen tasoa saadaan nostettua.

Käyttäjätukea annetaan puhelimitse ja sähköpostitse. Tarvittaessa asiantuntijamme käyttää lisäksi etäyhteyttä auttaessaan ongelman ratkaisemisessa.

Muut palvelut

CRM -järjestelmän hankinnan tueksi OOSIS tarjoaa joukon palveluita, joiden tarkoitus on varmistaa, että Sugar saadaan liitettyä saumattomasti osaksi yrityksen prosesseja. Tämän lisäksi tarjoamme liiketoimintakonsultaatiota auttaaksemme varmistamaan, että asiakaskeskeisen prosessin osa-alueet ovat kunnossa.

OOSIS oy:n liiketoimintakonsultointi käsittää useita erilaisia kokonaisuuksia. Liiketoimintakonsultoinnin tyypilliset kohteet liittyvät segmentointiin, prospektointiin, markkinointiin ja myynnin hallintaan. Tämän lisäksi kohteena voivat olla yrityksen myynnin ja markkinoinnin prosessit kokonaisvaltaisemminkin.

Lisäksi tarjoamme määrittelypalvelua, jossa tarkastellaan yrityksen teknistä ympäristöä, liiketoimintaa ja suunniteltua Sugarin käyttöä. Tältä pohjalta rakennetaan tarkempi kuva tarvittavista toimenpiteistä liitäntä- ja muutostöihin liittyen, mikä tuo varmuutta käyttöönotto- ja integraatioprojekteihin niin aikataulujen kuin budjettien osalta.

Luonnollisesti valikoimaamme kuuluu myös integraatio- ja räätälöintipalvelujen tarjoaminen. Asiantuntijamme toteuttavat tarvittavat muutokset ja tekevät tarpeelliset liitäntätyöt asiakkaan tarpeiden mukaan.