Tehokkuutta automaatiolla

Tehokkuus ja läpinäkyvyys sekä niiden lisääminen ovat oleellinen osa tämän päivän CRM-järjestelmää ja sen tuomia etuja. SugarCRM:ssä on erilaisia työkaluja, jotka auttavat yritystä tehostamaan työskentelyä ja lisäämään näkyvyyttä asiakkaan tarpeisiin.

Asiakastiedon karttuessa on tärkeää, että myyntimahdollisuuksista, toiminnan hidastumisesta tai muista liiketoimintaan oleellisesti liittyvistä tapahtumista saadaan välittömästi tietoa. Sugarin avulla tiedon hyödyntäminen muuttuu joustavammaksi ja helpommaksi. Sugarissa on mahdollista automatisoida asiakastiedon tarkkailu ja informoida esimerkiksi johtoa liiketoiminnan onnistumisista ja haasteista. Asiakkuusprosessia voidaan tämän avulla virtaviivaistaa.

Liitännät toimistotyökaluihin, kuten Microsoft Outlookiin, tekevät päivittäisestä työskentelystä tehokkaampaa ja tuovat Sugarin edut helposti käytettäviksi. Microsoft Outlook -plug-in kuuluu osaksi Sugarin kaupallisia versioita ja mahdollistaa esimerkiksi uusien kontaktitietojen luomisen sekä valittujen kalenteritietojen synkronoinnin.

Käyttäjäkohtaisesti räätälöitävät työpöydät tarjoavat käyttäjille tärkeitä tietoja asiakastapahtumista ja näkymän graafisiin raportteihin ilman erillistä tiedon etsimistä. Sugar tarjoaa olennaisen tiedon helposti ja ajantasaisesti.