Markkinointi

Markkinointiviestien, kampanjoiden ja muiden markkinointitoimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja seuranta on helppoa SugarCRM:n työkaluilla. Sugar tukee myös asiakkaiden segmentointia ja profilointia, mikä on olennaista markkinoiden toimenpiteiden suunnittelun kannalta.

SugarCRM:n perustoiminnallisuuksiin kuuluu markkinointikampanjoiden hallinta. Kampanjoiden hallinnan avulla käyttäjä voi helposti kohdentaa kampanjansa haluamalleen tavoitesegmentille, suunnitella kampanjan ja sen budjetin, seurata kampanjan tehokkuutta ja lopulta raportoida kampanjan tulokset. Kampanjoista syntyvät liidit ja kaupat pystytään kohdistamaan kampanjoihin, mikä mahdollistaa kampanjoiden kannattavuuslaskennan, esimerkiksi pääoman tuottoasteen (ROI) muodossa.

SugarCRM sisältää markkinointisähköpostien ja uutiskirjeiden luomis-, lähetys- ja seuranta-toiminnallisuudet. SugarCRM:llä pystyt suunnittelemaan HTML-pohjia eri tarkoituksiin ja hallitsemaan sähköpostilistoja. Lisäksi pystyt seuraamaan, kuka avaa viestisi ja mikä uutiskirjeen uutisista herättää eniten mielenkiintoa. Tämä kaikki on mahdollista suoraan CRM -järjestelmästä ilman erillistä ohjelmistoa.

Soittokampanjoiden, messukontaktien ja suorapostitusten hallinnointi on helppoa SugarCRM:n avulla. Kampanjakoodien avulla myös radio-, TV- ja printtimainonta saadaan kannattavuuslaskennan piiriin. Kaikkien markkinointitoimenpiteiden historiatieto tallentuu kullekin kontaktille ja löytyy helposti myös tulevaisuudessa.

SugarCRM tarjoaa työkalun myös liidien keräämiseen yrityksen internet-sivuilta. Sivustoilla vierailijoilta kysytään lomakkeen avulla kontaktoinnin kannalta oleelliset tiedot ja nämä tiedot talletetaan automaattisesti Sugariin. Sugarin automaatio taas pitää huolen siitä, että myyjät aktivoituvat kontaktoinnissa.