integraatio

Lisää myyntiä markkinoinnista

Markkinoinnin ja myynnin saumaton yhteistyö on jokaisen asiakastyötä tekevän yrityksen tavoite, mutta toisinaan niitä on vaikeahkoa saattaa yhteen. Markkinoinnilta odotetaan volyymeja, paljon liidejä, ja myynti taas toivoo kyseisten myyntimahdollisuuksien olevan laadukkaita. Jos tuloksia ei synny, myynnin on helppo todeta liidien olleen liian vaatimattomia tai laadultaan huonoja. Siksi on parempi käyttää SugarCRM:ää sillan luomiseksi myynnin ja markkinoinnin välille.

Vinkki 1 - Potentiaalisen ja riittävän liidin selkeä määrittely

Modernin CRM:n ominaisuudet

Forresterin markkinatutkimus listaa kuusi askelmaa asiakkuudenhallinnan modernistamiseksi.

1. Yhdistä asiakkuudenhallinnan strategiasi asiakaskokemusstrategian kanssa

2. CRM:n käytön lopullisten tavoitteiden tulee liittyä tulovirran kasvattamiseen

3. Hyödynnä CRM:ää asiakkuuden koko elinkaaren kaikissa vaiheissa

4. Käytä asiakkuudenhallintaa syvälliseen asiakaskohtaiseen personointiin

5. Laajenna CRM:ää sen lähtökohtaisten käyttöoletusten ulkopuolelle integraatioiden avulla