OOSIS tuo Xpertdocin kanssa automati­soidun dokumentin­luonnin suoma­laisille organisaatioille

Suomalainen SugarCRM:ään ja muihin it-projekteihin erikoistunut OOSIS oy on tehnyt yhteis­työ­sopimuksen globaalin dokumenttien luonti- ja automaatio­ratkaisujen johtajan Xpertdocin kanssa.

Xpertdocin tavoitteena on mahdollistaa dokumentti­prosessien digitaalinen muutos, jotta yritys­käyttäjien elämä helpottuisi. Xpertdocin ratkaisut yksin­kertaistavat, optimoivat, nopeuttavat ja automati­soivat asia­kirjojen luomista, generointia, hallintaa, toimitusta, tallennusta ja sähköistä alle­kirjoitusta. Kaikkia näitä prosesseja voidaan helposti ohjata ennalta määri­tetyillä säännöillä ja para­metreilla.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä Xpertdocin kanssa. Etsimme jatkuvasti tapoja automatisoida toistuvia prosesseja ja yksin­kertaistaa asiakkai­demme työtä. Xpertdocin dokumentti­automaatio on erittäin hyvä lisä tarjoa­miimme palveluihin. Valmis SugarCRM-integraatio tarkoittaa, että asiakkai­demme on helppo aloittaa käyttö ja he näkevät Xpertdocin hyödyt nopeasti."
– Jouni Huotari, partneri, OOSIS oy

Xpertdoc tarjoaa ratkaisuja kaikkien sektorien yrityksille, teolli­suudesta finanssi­alalle, ja asiakkaina on sekä pien­yrityksiä että suuria kansain­välisiä yrityksiä, voittoa tavoittele­mattomia organi­saatioita ja julkis­hallinnon organisaatioita. Yrityksen pää­konttori on Kanadassa ja sillä on asiakkaita ympäri maailmaa. Asiakas­kuntaan kuuluu Metro Bank, Otis, Paccar, Husky, Standard & Poor's ja satoja muita.

Kilpaileviin tuotteisiin verrattuna Xpertdoc-ratkaisut mahdol­listavat työskentelyn moni­kielisillä doku­menteilla ja monipuoliset liiike­toiminta­säännöt. Näiden avulla onnistuu kuvien ja muiden tietojen integroiminen CRM-järjestelmän sisäisistä ja ulkoisista lähteistä, kuten vaikka Share­Pointista ja FTP:n yli. Xpertdoc-ratkaisut voivat luoda moni­muotoisia kaavioita ja viiva­koodeja, mutta ovat silti helppo­käyttöisiä.

"Olemme varmoja, että tämä kumppanuus tuo lisäarvoa OOSIS oy:n asiakkaille, jotka voivat nyt luoda ja lähettää pitkälle yksilöityjä dokumentteja suoraan SugarCRM:stä." – Anthony Mansour, Xpertdocin liiketoiminta­kehitys­kumppani.

OOSIS on vuonna 2005 perustettu suomalainen ohjelmisto­yritys. Kotimaisten projektien lisäksi olemme toteuttaneet projekteja itävaltalaisille, tanskalaisille, saksalaisille ja italialaisille organisaatioille. Olemme auttaneet sekä yrityksiä että korkeakouluja it-projektien kanssa. Erikoistumme SugarCRM:ään, kertakirjautumis­järjestelmiin, asiakkuuden­hallinta­järjestelmiin, järjestelmä­integrointeihin, järjestelmien räätälöinteihin ja kustomointeihin ja tekniseen tukeen.

Xpertdocista

Xpertdoc, Experlogix-brändi, on maailman johtava dokumenttien luonti- ja automaatio­ratkaisujen valmistaja. Missiomme on antaa organisaatioille mahdollisuus muuttaa dokumentti­keskeisiä prosessejaan ja tehostaa yritys­käyttäjiä yksin­kertaista­malla, optimoimalla ja automatisoimalla asiakirjojen luomista, hallintaa, toimitusta, tallennusta ja sähköistä allekirjoitusta. Vieraile osoitteessa www.xpertdoc.com saadaksesi lisätietoja!