Integraatio – yhdistä tietojärjestelmäsi

Integraatiolla tarkoitetaan automaatiota, jonka avulla tiedot siirtyvät kahden tai useamman tietojärjestelmän välillä. Kun järjestelmät on integroitu, ei enää ole syytä syöttää samaa tietoa useaan otteeseen eri paikkoihin. Tarvittava työ vähenee, ja samalla inhimillisistä virheistä syntyvät ristiriidat tiedoissa eri järjestelmien välillä katoavat.

Järjestelmäintegraatiossa yhdistetään ja muunnetaan hajautunutta tietoa eri puolilta organisaatiota yhden järjestelmän alaisuuteen. Järjestelmäintegraation harkitseminen on erittäin ajankohtaista siinä vaiheessa, kun tiedon määrä on kasvanut organisaation mukana ja tieto on varastoitunut useisiin lokaatioihin organisaation sisällä.

Tietojärjestelmien integroinnilla yritykset ja organisaatiot pystyvät tehostamaan työntekoa, saavuttamaan säästöjä ja välttymään ongelmilta, jotka syntyvät kun kahden eri tietojärjestelmän tiedot eivät täsmää keskenään. OOSIS Oy:llä on kokemusta monenlaisista integraatioprojekteista, esimerkiksi Pretaxin Tikon-järjestelmän ja Netvisorin laskutusjärjestelmän integraatiosta. Myös markkinointiautomaation ja asiakkuudenhallintajärjestelmän välinen integraatio on toteutettujen projektiemme joukossa.

Mikäli haluatte tehostaa tietojärjestelmienne käyttöä, ottakaa meihin yhteyttä ja esittelemme Teille tarkemmin Avaimet käteen -tyyppisiä ratkaisuvaihtoehtojamme. Toteutuksia on mahdollista järjestää reaaliaikaisina tai eräajopohjaisina, ja näin ollen kaikki mahdolliset käyttötarpeet tulevat huomioiduiksi.

Esimerkkejä toteuttamistamme integraatioista

OOSIS Oy ja Netvisor-integraatio

Pilvipalvelun avulla toimiva Netvisorin laskutusjärjestelmä on loogista integroida SugarCRM-asiakkuudenhallintajärjestelmään, joka toimii myös pilvipalvelussa. OOSIS Oy:n toteuttamassa integraatiossa asiakkaan SugarCRM:stä kerätään laskuihin liittyvää tietoa ja siirretään kyseinen tieto avoimen rajapinnan yli laskutusjärjestelmään. Laskutusjärjestelmästä käsin asiakas pystyy prosessoimaan valmiita laskuja eteenpäin haluamallaan tavalla - valmiit laskut voidaan esimerkiksi tulostaa tai lähettää sähköpostitse eteenpäin. Mikäli laskutustietoihin tulee muutoksia, riittää, että ne merkitään asiakkuudenhallintajärjestelmään. Integraatio hoitaa tiedon siirtymisen myös Netvisoriin.

OOSIS oy ja Posti Smartship

Olemme integroineet esimerkiksi SugarCRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän Postin palvelun kanssa. Integraatio Posti Smartship -järjestelmän kanssa mahdollistaa esimerkiksi pakettitietojen lähettämisen Postille automaattisesti. Myös pakettien seurantakoodien haku Postin palvelusta onnistuu.

Jos yrityksenne lähettää paljon paketteja Postin kautta, niin lähetystietojen automaattinen siirto Postin palveluun tuo varmasti säästöjä. Keskusteleeko teidän järjestelmänne jo Postin kanssa?