SugarCRM raportoinnin kehitysprojekti Fulbright Centerille

OOSIS on toteuttanut SugarCRM raportoinnin kehitysprojektin Fulbright Center:ille. Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin uusia raportteja Fulbright Center:in käytössä olevaan SugarCRM ratkaisuun.

Ratkaisun avulla Fulbright Center pystyy entistä paremmin hyödyntämään SugarCRM:ään tallennettuja tietoja. Raporteilla saadaan tietoa mm. hakijoista, stipendeistä ja yleisesti toimintaan liittyvistä asioista.

SugarCRM:n raportointiominaisuudet käsittävät laajan valikoiman erilaisia raportteja. Avoimen lähdekoodin versioon voidaan asentaa oma raportointijärjestelmä.

Kaupallisissa versioissa raportointi kuuluu kokonaisuudessaan kaikkiin versioihin. Tällöin voidaan hyödyntää Sugarin laajaa hakutoiminnallisuutta ja automatisoida nämä haut raportoinniksi. Näitä raportteja voidaan ajastaa ja niiden pohjalta voidaan tehdä myös esimerkiksi sähköpostikampanjoita ja muita toimintoja.