Pilvipalveluiden hyödyistä

Internet-yhteyden kautta käytettävät ohjelmistot ja palvelut tuovat joustoa organisaation, yrityksen tai järjestön toimintaan, ja monista eri syistä pilvipalveluiden kautta toteutettavat ratkaisut ovatkin ajamassa fyysisten serveriratkaisujen ohitse. Pilvipalvelun puolesta puhuvat muun muassa seuraavat seikat:

1. Palautustoiminto pahan päivän varalle

For a rainy day. Kaikenkokoisten organisaatioiden tulisi panostaa varmaan pelastusratkaisuun, jota hyödynnettäisiin pahimman mahdollisen tilanteen sattuessa kohdalle. Usein tämä jää kuitenkin kaukaiseksi tavoitteeksi taloudellisten syiden painaessa tai resurssien puutteen vuoksi. Automaattiset varmuuskopiot ovatkin yksi pilvipohjaisten CRM-ratkaisujen merkittävimmistä rahallisista hyödyistä. 

2. Automaattiset ohjelmistopäivitykset

IT-osaston ei tarvitse ajaa uusia versioita kiinteille servereille, sillä palveluntarjoaja takaa sen, että ohjelmistot päivittyvät itsestään. Käyttäjien ei siis tarvitse huolehtia päivitystoimenpiteistä millään tavalla.

3. Keskinäisen tiedonvaihdon helpottuminen

Kun eri näkökulmista asiakkuuksia lähestyvät työntekijät voivat hyötyä toistensa tiedoista muun muassa work flow:n avulla, kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö tapahtuu luonnollisesti.

4. Tilausmallinen laskutus

Ennakoitava säännöllinen laskutustapa auttaa budjetin laadinnassa - CRM-ratkaisusta maksetaan sitä mukaan kun sitä käytetään. Kun huomioi lisäksi järjestelmän käyttöönoton ja hallinnoinnin helppouden, projektin kokonaiskustannukset ja saavutettu resurssien säästö alkavat jo näyttää houkuttelevilta.

5. Työskentele missä haluat

Pilvipohjaisen CRM-ratkaisun käyttö ei ole paikkaan sidottu. Mobiilisovellus luo liikkuvalle työskentelylle entistä enemmän edellytyksiä.

6. Turvallisuus 

Kannettavien tietokoneiden katoaminen on rahallisesti valtava ongelma, joka ei aina rajoitu ainoastaan itse koneen menetykseen - samalla voi kadota huomattava määrä arvokasta koneelle varastoitua tietoa. Tällaiset riskitekijät poistuvat täysin pilvipalveluiden yhteydessä. Lue lisää turvallisuusnäkökulmasta.

7. Sijoitus kilpailukykyyn

Kansainvälisesti arvostetut pilvipalvelujärjestelmät, kuten SugarCRM, tuovat kaikenkokoiset organisaatiot samojen asiakastyöskentelyn edellytysten piiriin. Valitsemalla SugarCRM:n pieni tai keskikokoinen yrityksesi käyttää siis samoja työkaluja kuin esimerkiksi IBM, Coca-Cola tai monet muut kansainväliset suuret nimet, jotka vannovat SugarCRM:n nimeen. Voit olla varma, että asiakastyöskentelyn osalta olet tehnyt parhaasi.

8. Kestävä kehitys 

Pilvipalvelun käyttö kulkee aina käsi kädessä energiasäästöjen kanssa, sillä sitä ei ole sidottu fyysisesti mihinkään eikä siten erilaisten laitteistojen käytön kautta kumuloi hiilijalanjälkeä. Järjestelmä käyttää automaattisesti vain sen määrän yhteyskaistaa mitä se tarvitsee. Käytät vain juuri sen verran energiaa kuin tarvitset, etkä näin ollen jätä jälkeesi kohtuutonta hiilijalanjälkeä.