OOSIS oy on toteuttanut YY-Optima Oy:lle tiedonhallintaprojektin

OOSIS oy on toteuttanut YY-Optima Oy:lle tiedonhallintaprojektin.

Projektissa OOSIS automatisoi tietojen keräyksen suuresta joukosta PDF-kyselylomakkeita, joiden tiedot siirrettiin taulukkolaskentaan. Tieto koottiin ja ryhmiteltiin uudestaan automaattisesti.

OOSIS toteutti edelleen tarvittavat laskelmat, että kyselytuloksista saatiin tarvittavat yhteenvetotiedot analysoinnin pohjalle.

Vastaavalla menetelmällä on mahdollista analysoida ja käsitellä suuriakin datamääriä sekä analysoida niiden tietoja useilla eri menetelmillä.