CaRaMel Foundation käyttöön Fulbright Centerille

Fulbright Center on ottanut käyttöönsä OOSIS oy:n CaRaMel Foundation järjestelmän. Järjestelmän avulla Fulbright hallinoi stipendiohjelmien, stipendiaattien ja muiden yhteistyökumppanien tietoja.

CaRaMel Foundation on OOSIS oy:n säätiöille suunniteltu yhteystietojen hallintajärjestelmä. Järjestelmän avulla säätiö pitää tärkeiden yhteistyökumppanien yhteystiedot ajan tasalla ja helposti löydettävissä. Kutsujen, sähköpostilistojen, osallistujaraporttien ja muiden listausten tekeminen onnistuu järjestelmästä helposti. CaRaMel Foundation on selainpohjainen järjestelmä, joka toimitetaan säätiölle palveluna. Järjestelmän toimitus tai ylläpito ei vaadi säätiöltä laitehankintoja, ohjelmien asennuksia tai muutakaan teknistä osaamista.