Apua ohjelmistorajapintojen dokumentointiin ja testaukseen

Nykyään melkein kaikista järjestelmistä löytyy rajapinnat, tyypillisesti REST-rajapinta. Monesti yrityksen järjestelmien rajapintoja ei ole dokumentoitu ja rajapinta­tietämys saattaa olla vain parin työntekijän varassa. Usein rajapintojen testaamiseen ei ole vakioituja prosesseja ja järjestelmän muutosten jälkeen rajapinta testataan jos muistetaan.

Automaatti­testaukseen löytyy useita työkaluja, mutta miten valita niistä oikea ja saada se käyttöön? Me autamme teitä valitsemaan oikean työkalun, dokumen­toimaan rajapinnan ja luomaan tarvittavat testit. Lue lisää.