OpenDocument palveluiden näkökulmasta

OASIS OpenDocument (ODF) eli ISO/IEC 26300 tarjoaa hyvin määritellyn XML-pohjaisen tiedostomuodon tekstien, esitysten, kuvien, taulukoiden tallentamiseen ja välittämiseen. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia käyttäjille sekä sovellusohjelmien ja palveluiden tekijöille.

Ohjelmat ja palvelut voivat vaihtaa tietoja entistä helpommin käyttäjän näkökulmasta. Lisäksi ohjelmat ja palvelut voivat helpommin luoda käyttäjän muokattavia dokumentteja toimintojen lopputuloksena. Tulevaisuudessa ei ole mahdotonta, että esimerkiksi julkaisujärjestelmä lukisi suoraan ODF-tekstidokumentin ja automaattisesti tekisi siitä www-sivun.

Tietokonekielten ja palvelualustojen tekijät ovat jo toteuttaneet monelle suositulle kielelle ja alustalle ODF-tuen. Seuraava askel on ohjelmien ja palveluiden kehittäjien.

Lisätietoja http://commandline.org.uk/more/formats/library-shootout-odf-vs-ooxml-2007-11-28-00-03.html