OOSIS oy toteutti integraatioprojektin Suzuki Finlandille

OOSIS oy on toteuttanut Suzuki Finlandille kansainvälisen tietokantaintegraation. Integrointi yhdistää useissa Euroopan maissa toimivat järjestelmät toisiinsa. Toimituksen avulla automatisoitiin mm. tiedon kulku Suzuki Europen laskujärjestelmän ja Suzuki Finlandin käyttämän suomalaisen laskutusjärjestelmän välillä. Integroimalla palveluita voidaan nopeuttaa tiedon siirtämistä järjestelmistä toisiin. Näin nostetaan laatua, kun tiedon siirtäminen tapahtuu automaattisesti. Samalla tiedon siirron nopeus paranee ja manuaalisen työn määrä vähenee olennaisesti.