EduGAIN ja Shibboleth -palveluja OOSIS:lta

Onko teillä jo mahdollisuus käyttää eduGAINiä tai tarpeita sen käyttöönotolle? Olisiko kätevää käyttää myös muiden toimijoiden palveluita samalla Shibboleth-tunnuksella?

Luottamusverkosto (esimerkiksi Haka) on keskitetty taho. Sopimuksellisesta näkökulmasta se varmistaa jäsentensä noudattavan sovittua tietosuojakäytäntöä. Teknisestä näkökulmasta esittävän käyttäjien tiedot ovat saman standardin mukaan (esimerkiksi käyttäjän etunimi löytyy aina givenName-attribuutista). On aina helpompaa allekirjoittaa sopimus luottamus­verkoston kanssa ja luottaa kaikkien luottamus­verkoston jäsenten noudattavan samaa standardia.

eduGAIN on niin sanottu interfederaatio eli luottamusverkostojen luottamusverkosto. Siihen siis liittyvät kansalliset luottamusverkostot (esimerkiksi Haka). EduGAIN varmistaa kunkin luottamus­verkoston tietosuojakäytännön täyttävän eduGAINin tietosuojakäytännön asettaman vähimmäistason (ja vastaavasti käyttäjätietojen esitystavan noudattavan samaa standardia). EduGAIN tarjoaa kaksi tietosuojatasoa, joista luottamusverkosto voi valita: GÉANT-tietosuojakäytännön tai Tutkimusta ja tiedettä edistävät organisaatiot -tietosuoja­käytännön. Ensimmäinen on EU/ETA-maissa tai samankaltaisissa maissa sijaitseville toimijoille tarkoitettu. Toinen on kansallisen luottamus­verkoston itsensä antama lupaus siitä, että taho edistää tutkimusta eikä väärinkäytä käyttäjätietoja.

EduGAIN mahdollistaa siis kirjautumisen esimerkiksi toisen toimijan Moodleen käyttäen teidän omaa käyttäjätunnusta ilman, että näiden kahden toimijan tarvitsee sopia mistään suoraan keskenään.

OOSIS on toimittanut Shibboleth-projekteja avaimet käteen -periaatteella jo yli 10 vuoden ajan. Toteutamme myös osaprojekteja ja voimme toteuttaa juuri sinun tarpeesi mukaisen projektin. Täältä löytyy lisätietoa palveluistamme.