SugarCRM asiakaspalvelussa

Asiakkuudenhallinnan kannalta on oleellista jatkaa asiakkaan matkan seuraamista myös asiakassuhteen syntymisen jälkeen. Tyypillisesti asiakaspalvelun eri kontaktipisteet tarjoavat ensiarvoisen tärkeää tietoa asiakkuudesta, mahdollisuuksista lisämyyntiin ja asiakkaan kokemista mahdollisista kipupisteistä.

SugarCRM tarjoaa asiakaspalvelulle oman näkymän asiakastietoihin. Kun asiakas ottaa yhteyttä, pystyy asiakaspalvelu yhdellä silmäyksellä näkemään tehdyt ostot, toimitukset, laskutuksen sekä aikaisemmat yhteydenotot.

Sugarissa on myös tietopankkitoiminnallisuus, jonka avulla voi hakea apua aikaisemmin ratkaistuista palvelupyynnöistä. Tietopankki auttaa asiakaspalveluhenkilöstöä ratkaisemaan asiakkaan ongelmat nopeasti ja tehokkaasti.

Vikaraporttien, reklamaatioiden ja palvelupyyntöjen hallintaa varten Sugarista löytyy erillinen toiminnallisuus. Ne mahdollistavat asiakkaan palautteen seurannan, niihin vastaamisen ja omistajuuden määrittelyn kohdatulle ongelmalle. Ongelmakuvaukset ja palautteet vastineineen voi julkaista itsepalveluportaalin kautta.

Tarvittaessa asiakkaiden käyttöön voi antaa itsepalveluportaalin, josta asiakkaat näkevät tehtyjen reklamaatioiden ja tukipyyntöjen tilan ja ratkaisut. Itsepalveluportaali kuuluu Sugar Enterprise ja Sugar Ultimate -versioihin.

Asiakaspalvelu voi tallentaa tiedot puheluista ja sähköisesti tulleista yhteydenotoista kunkin asiakkaan tietojen alle, jolloin myös muilla yrityksen henkilökunnan edustajilla on ajantasainen kuva asiakkaan tilanteesta.