Raportointi

Asiakkuuksista kerättävä tieto on arvokasta vain, jos sitä käytetään liiketoiminnan hyväksi. Tiedon hyväksikäytön avulla yritys voi ymmärtää, missä se on tällä hetkellä ja mihin se on menossa. Sugarissa tämä tarve on tunnistettu ja siksi SugarCRM pitääkin sisällään joukon valmiita raportteja ja tehokkaat työkalut omien raporttien luomiseen ja suorituskykymittarien (KPI) seuraamiseen.

Sugariin voi pienellä vaivalla luoda erilaisia raportteja mm. myyntihenkilöstön aktiivisuusraportteja (asiakaskäynnit, puhelinsoitot, tarjoukset, kaupat, ...), tarjousten läpimenoaikoja ja todennäköisyyksiä seuraavia raportteja sekä ennusteraportteja tulevien viikkojen ja kuukausien myynnistä. Myös markkinointikampanjoista ja asiakaspalveluprosesseista saadaan kattavat raportit, joilla voidaan mitata esimerkiksi kulloisenkin kampanjan tuloksellisuutta tai asiakaspalvelun vasteaikoja.

Raportit tarjoavat tietoa taulukkoina ja erilaisina graafisina esityksinä. Käyttäjät voivat halutessaan käyttää luotuja raportteja omalla Sugarin työpöydällä graafisina tietoikkunoina.

Sugarin raportteja voi halutessaan saada pdf-muotoisina tai raporttien tarjoaman tiedon voi tuoda Microsoft Exceliin. Lisäksi valmiin raportin voi tilata sähköpostiin.

Mikäli Sugarin vakioraportoinnin tarjoamat vaihtoehdot eivät ole riittäviä liiketoiminnan seurannan tarpeisiin, Enterprise- ja Ultimate-versioissa on mahdollista luoda raportteja Sugarin tietokannan kaikkea dataa hyödyntäen. Tämän lisäksi Sugarin tietoa voidaan käsitellä myös ulkoisilla työkaluilla.