Myynti

SugarCRM parantaa myyntihenkilöstön suoritusta myyntiprosessin vakioimisella ja automatisoinnilla. SugarCRM:n avulla yritys varmistaa, että jokainen myyntiliidi tulee käsitellyksi ajallaan, myyjät keskittyvät kannattavimpiin asiakkaisiin ja tarjouksiin sekä tärkeät asiakkaat kontaktoidaan sovitusti.

Tarjousten tekemistä helpottavat valmiit tarjouspohjat, tuotekatalogi hintoineen, tarjousten hyväksymiskäytäntöjen automatisointi ja mahdollisuus lähettää tarjous suoraan CRM:stä.

Asiakkuuksien ja niihin liittyvien kontaktihenkilöiden hallinta helpottuu, kun kaikki tarvittava tieto löytyy klikkauksen päästä tai on käytettävissä älypuhelimen näytöltä. Myyjien päivittäinen työ tehostuu, kun soitot, tapaamiset ja muut tehtävät ovat hyvässä järjestyksessä ja tarvittaessa siirrettävissä helposti toiselle henkilölle.

Raportit ja erilaiset graafit kertovat jatkuvasti, missä kukin myyjä, myyntiryhmä ja koko myyntiorganisaatio menee suhteessa tavoitteisiinsa. Tavoitteiden saavuttamisen läpinäkyvyys antaa myyntiorganisaatiolle lisää puhtia. Automaattiset hälytykset poikkeuksista antavat johdolle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen.