Rekisteriseloste

Henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste. Selosteen laatimispäivä 24.5.2018.

Rekisterin nimi

OOSIS oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterinpitäjä

OOSIS oy
Opastinsilta 8 B
00520 Helsinki
+358 44 088 1081

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Punakallio, puh. +358 44 088 1085

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Rekisterissä ylläpidetään OOSIS oy:n asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhtiön asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle.

Tietojen muuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja OOSIS oy:n rekisterissä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.