Myynnin prosessien kehittäminen

OOSIS tekee asiakkailleen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun prosessien kehittämisprojekteja. Projektit saattavat liittyä asiakkaan CRM-hankkeeseen tai olla erillisiä kehitysprojekteja. Projektit voivat käsittää koko myynti-ja markkinointiprosessin tai keskittyä johonkin osa-alueeseen. Esimerkkejä toteuttamistamme kehittämisprojekteista: markkinoinnin ja myynnin liidi-prosessin luonti, dynaamisen segmentoinnin luonti, segmentti- ja asiakkuussuunnitelmapohjien sekä myynnin ja markkinoinnin vuosikellon luonti sekä tarjousprosessin kehittäminen luottoriski ja hyväksymisoikeudet huomioiden.

CRM-järjestelmän toimintojen määrittely

OOSIS tekee erilaisia CRM-järjestelmien toimintojen määrittelyprojekteja. Nämä voivat koskea nykyisen järjestelmän kehittämistä tai hankittavan järjestelmän määrittelyä. Asiakkaan kannalta on olennaista koostaa eri näkemykset asiasta yhdeksi dokumentiksi ja näin nähdä kehitettävien CRM-toimintojen kokonaisuus. Esimerkkejä toteutetuista määrittelyprojekteista: CRM-järjestelmän määrittely henkilöstönvuokrausyritykselle, CRM-järjestelmän määrittely varainhoitoyhtiölle, myynnin mittareiden määrittely CRM:ään, useiden myyntiprosessien yhdistäminen yhdeksi ja historiadatan muokkaus uuden mallin mukaiseksi.