EspoCRM on asiakas­hallinta­ohjelmisto, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet ohjelmiston muokkaamiseen oman liiketoiminnan tarpeisiin ja liiketoiminnan prosessien automatisointiin. Muokattavissa ovat niin tietueiden eri näkymät kuin tietueiden kentät ja jopa uusien tietueiden luonti onnistuu. Tämän ansiosta ohjelmiston voi räätälöidä juuri omaan liiketoimintaan sopivaksi. Prosessien automatisoinnin avulla päästään eroon monista rutiininomaisista toimenpiteistä voidaan ohjata käyttäjiä seuraamaan yrityksen prosesseja. Esimerkiksi uusille asiakkaille voidaan automaattisesti lähettää palautekysely viikko kaupan jälkeen tai käyttäjiä voidaan muistuttaa liideistä, joita ei ole käsitely viikkoon.

EspoCRM huolehtii koko myyntiputkesta aina sähköpostimarkkinoinnista ja liidilomakkeista lähtien voitettuihin myyntimahdollisuuksiin asti. Markkinoinnin ja liidilomakkeiden kautta syntyneet liidit voidaan konvertoida kontakteiksi, myyntimahdollisuuksiksi ja asiakkaiksi. Näin on helppo seurata kauppojen syntyä liidin luonnista voitettuun kauppaan. Sähköpostimarkkinoinnin lisäksi EspoCRM:n kautta onnistuu yrityksen muukin viestintä asiakkaille. Lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostiviestit linkittyvät oikeisiin asiakkaisiin ja käyttäjät pysyvät ajan tasalla viestinnästä asiakkaan kanssa.

Etusivulta käyttäjät näkevät nopeasti tärkeimmät tiedot, esimerkiksi tulevat aktiviteetit, omat myyntimahdollisuudet, kalenterin tai omia raporttejaan. Kalenteristaan käyttäjät näkevät niin omat kuin tiiminsä aktiviteetit. Kalenteritapahtumat on myös mahdollista synkronoida Googlen kalenteriin.

EspoCRM:n raportointityökalujen avulla liiketoiminnan eri osa-alueista voi muodostaa graafisia raportteja, joista on helppoa seurata liiketoiminnan kehitystä. Raporteilla voidaan esimerkiksi kuvaajien avulla helposti seurata myynnin kehitystä tai kerätä listoja tietueista toimenpiteitä varten. Raporttien luonti onnistuu suoraan käyttöliittymästä muutamalla klikkauksella.

EspoCRM:stä löytyy myös monipuoliset mahdollisuudet käyttöoikeuksien ja tietojen näkvyyden hallintaan. Järjestelmässä käyttäjät voidaan ryhmitellä rooleihin ja tiimeihin sekä asettaa näiden perusteella käyttöoikeuksia käyttäjille. Näin työntekijät näkevät ja pääsevät muokkaamaan vain niitä tietoja jotka ovat heille tarpeen.

Lisätietoa löytyy osoitteesta: espocrm.com