Aamiaisseminaarin 5.5.2015 esitykset

OOSIS Oy ja ELEMENT Ab ovat tunnistaneet markkinointiautomaatio Act-Onin ja SugarCRM:n potentiaalin tehostaa toistensa toimintaa, ja tiistaina 5.5. pidetty aamiaisseminaari olikin omistettu asiakkuudenhallinnan ja markkinointiautomaation yhteistoiminnalle. Esityksissä korostettiin muun muassa asiakas- ja käyttäjäkohtaisen kustomoinnin merkitystä SugarCRM:n käytössä, markkinointiautomaation roolia laadukkaiden liidien löytämisessä ja joustavan SugarCRM:n istuvuutta useisiin myyntiä tehostaviin lisäkustomointeihin, myös markkinointiautomaatioon.