Tuotteet

SuiteCRM - asiak­kuudet avoi­mesti hallintaan

SuiteCRM on palkittu avoimen lähdekoodin asiakkuudenhallintajärjestelmä. Päätoiminnot ovat vastaavia kuin markkinoiden suurimmissa kaupallisissa...

Sisällön­hallinta hel­pok­si Drupalin avulla!

Drupal on yksi maailman eniten käytetyistä julkaisujärjestelmistä (CMS, content management system) ja sitä käytetään miljoonien...

Integraatio – yhdistä tietojärjestelmäsi

Integraatiolla tarkoitetaan automaatiota, jonka avulla tiedot siirtyvät kahden tai useamman tietojärjestelmän välillä. Kun järjestelmät on integroitu, ei enää ole...

Kertakirjautuminen – kirjaudu kaikkiin järjestelmiisi kerralla

Single Sign-On (SSO) on ratkaisu, joka mahdollistaa kirjautumisen kaikkiin haluttuihin tietojärjestelmiin samalla kertaa. Kun...

SugarCRM-koulu­tuk­sesta muuhun IT-kou­lu­tuk­seen

OOSIS Oy edustaa SugarCRM-ratkaisun Platinum-partnerina Suomen korkeinta...

OOSIS Foundation – säätiön doku­ment­tien käsit­telyn auto­mati­soimisek­si

OOSIS Foundation on säätiöille suunniteltu järjestelmä, joka automatisoi säätiöille tyypilliset prosessit. Muun muassa...

IT-projekti­toteu­tukset asian­tunte­muk­sella

OOSIS Oy on täyden palvelun IT-talo ennen kaikkea työntekijöidensä laajan IT-projektiosaamisen ansiosta. Autamme monenlaisten projektien...

Samba - AD-yhteen­sopi­vuutta hal­vem­malla

Olipa kerran IBM:n kehittämä SMB (Server Message Block) -paikallisverkkoteknologia, joka rakentui NetBIOS:n päälle ja jonka Microsoft adoptoi...